Usługi

Kancelaria udziela porad prawnych oraz świadczy kompleksowe usługi z zakresu:

 

PRAWA KARNEGO:

     - obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,

     - obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,

     - reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,

     - reprezentowanie pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego lub powoda

      cywilnego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,

     - obrona i reprezentowanie osób w sprawach prywatnoskargowych,

     - obrona i reprezentowanie osób w sprawach o wykroczenia,

     - reprezentowanie nieletnich w postępowaniu sądowym,

     - reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach o

      odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe

      zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, ułaskawienie.

 

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO:

     - rozwód, separacja,

     - alimenty,

     - władza rodzicielska, regulowanie kontaktów z dzieckiem.

 

PRAWA CYWILNEGO:

     - dochodzenie należności, odszkodowań i zadośćuczynienia,

     - ochrona dóbr osobistych,

     - zniesienie współwłasności, podział majątku, odwołanie darowizny.

 

PRAWA SPADKOWEGO:

     - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.