Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z klientem. Jest ona uzależniona od rodzaju sprawy, nakładu pracy i terminu wykonania usługi.

  

Wynagrodzenie płatne jest z góry. Na życzenie klienta istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

 

Kancelaria Adwokacka wystawia faktury VAT. 

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw ustalane jest przez Kancelarię na trzy sposoby:

1. Jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za całość postępowania w danej instancji przed sądem, bądź organem administracyjnym.

2. W sprawach, w których nie jest możliwe jednoznaczne określenie wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach polegających na obsłudze podmiotów gospodarczych można zastosować rozliczanie godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii. Kwota stawki ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.

3. W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosowane jest także ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne. Kwota wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marzena Wojnarska-Bil

Al. Wojska Polskiego 9/1   70-470 Szczecin

 

Rachunek bankowy kancelarii:

34 1910 1048 2217 3335 8153 0001
Santander Bank
Polska S.A.

 

Dla płatności zagranicznych:
(PL) 34 1910 1048 2217 3335 8153 0001
BIC/SWIFT: WBKPPLPP